Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Služby

Fiduciary služby

Zenron Legal

Fiduciary služby

Jaký je význam slova Fiduciary?

Fiduciář je osoba nebo společnost, která na základě smluvního ujednání přijala vlastnický mandát ke správě cizího majetku.
Tento majetek obhospodařuje ve prospěch a v nejlepším zájmu určených osob. Nejde tedy o konkrétní podnikání nebo druh profese, ale o fyzickou nebo právnickou osobu, která využívá své vědomosti, morální a odborné kvality bez ohledu na to, o jaké jde povolání. Fiduciární standard správy majetku tak významně překračuje pouhé investiční nebo majetkové doporučení. Jde o služby a přístup, kdy je zájem osob, pro něž je majetek spravován, kladen nad finanční nebo osobní zájmy samotného fiduciáře.

Výhody výběru ZENRON firemní fiduciary

Neutralita

Jendou z důležitých věcí u firemního fiduciáře je ta, že se nebude přímo vázat na Vaše příjemce, díky čemuž předejdete veškerému emocionálnímu stresu nebo strachu.

K tomuto by mohlo dojít právě v tom případě, že bude Váš fiduciář rodinný příslušník nebo kamarád.

Další výhodou je to, že firemní důvěrník nebude ovlivňován Vaší minulostí, ani Vaším současným životem, který vedete. Bude tedy spravovat majetek podle toho, jak je to stanoveno v explicitních podmínkách Vaší poslední vůle anebo smlouvy.

Vysoká úroveň péče

Jelikož jsou firemní fiduciáři pouze právnické osoby, musí mít licenci, vlastní pojištění a také podléhají přísným předpisům. Tím pádem budou dodržovat vysokou standardní péči.

Jestliže se tedy stane, že firemní svěřitel udělá nějakou chybu, poté bude soudce rozhodovat proti instituci. Ta naopak pak bude muset platit za své chyby.

To obecně nenastane u individuálního finduciáře, jenž má malou nebo skoro žádnou zkušenost se správou majetku. Bude tedy zodpovědný za jednání nebo opomenutí, které představuje hrubou nedbalost.

Řízení odborníků

Firemní důvěrníci jsou opravdoví profesionálové. Ti mají více zaměstnanců s bohatými zkušenostmi, kteří se budou starat o správu majetku a správou opatrovných nebo také svěřenských účtů.

Spolu s manažery portfolia budou obezřetně investovat svěřenské fondy. Což opět povede k investičním službám a k odbornému řízení.

Jednoúčelové zařízení

Firemní fiduciář u sebe bude mít všechny zdroje, jež spravuje, účtuje nebo do kterých investuje. Součástí budou například i zprostředko­vatelské služby, investiční služby nebo služby obchodního a realitního managementu.

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.