Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Blog

Likvidace společnosti stojí čas i peníze. Jak na ni co nejrychleji a bez nervů?

Podnikání v ČR

Likvidace společnosti stojí čas i peníze. Jak na ni co nejrychleji a bez nervů?

Likvidace společnosti ne vždy musí nutně souviset s neúspěchem. Pandemie ovšem zvýšila riziko krachu firem o třetinu, některé obory pak zasáhla fatálně. Na co se musíte připravit, pokud chcete s podnikáním skončit ať už dobrovolně, či nuceně?

Koronovirová krize se negativně odrazila na počtu ohrožených firem krachem. Podle posledních dostupných dat společnosti Dun & Bradstreet z července loňského rok se za prvních pět měsíců ocitlo nově v ohrožení přes 11 000 firem, což naznačilo meziroční nárůst přes 30 procent. Pro srovnání – předloni se mezi firmami ohroženými krachem nově ocitlo více než 22 tisíc subjektů a jejich více než 62 tisíc zaměstnanců, kteří by mohli přijít o práci.

Dohromady tak v současnosti visí na vlásku osud zhruba 50 000 firem. Někteří majitelé firem, ať už jde o společnosti s ručením omezeným nebo veřejnou obchodní společnost, se tak vůbec poprvé setkají s tím, co likvidace firmy jakožto právního subjektu přináší.

Ve zkratce řečeno – nejde o rychlý proces, stojí peníze a nejlepší je si k ruce vzít poradce, který má s likvidací už zkušenosti a snadno vás jí provede.

Co přesně likvidace znamená?

Hlavním účelem zrušení či likvidace společnosti je vyjasnění majetkových poměrů firmy a vypořádání jejich majetkových vztahů. To ve svém důsledku povede k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, a tedy k žádoucímu ukončení podnikání.

Vstupem společnosti do likvidace končí její aktivní obchodní činnost, ovšem firma i nadále bude existovat. Od té doby ale veškeré úkony směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv likvidované firmy a k jejímu následnému zrušení a zániku. Zánik nastává až s výmazem firmy z obchodního rejstříku.

Likvidace často bývá mylně spojována s neschopností nebo neúspěchem v podnikání. Podnik však může být úspěšně zlikvidován i tehdy, jestliže žádné problémy nemá, a výnos z likvidace může být pro vlastníky zajímavější než pokračování v podnikání.

Při úspěšné likvidaci společnosti bývá dosaženo i likvidačního zůstatku, který je posléze rozdělen společníkům nebo akcionářům. Dosáhnout likvidačního zůstatku u společností, které vstoupí do likvidace příliš pozdě, bývá mnohdy velice obtížné a často i nemožné.

Jaké jsou druhy likvidace?

Druhy likvidace rozlišujeme podle důvodu ukončení obchodních aktivit firmy. Zaprvé je to likvidace nucená, tedy jde o nedobrovolné ukončení podnikání, kde je likvidace firmy nařízená soudem v zákonem stanovených případech. Nebo zadruhé, je likvidace dobrovolná a započne na základě rozhodnutí spoluvlastníků společnosti. Dobrovolná likvidace představuje častější případ zrušení firmy

Kdo likvidace provádí?

Likvidace firem provádí tzv. likvidátoři, kteří jsou podle zákona o podnikání na kapitálovém trh zapsáni v dohledatelných seznamech. Likvidátor společnosti zajistí ukončení podnikatelské činnosti, ukončení firmy a její následný výmaz z obchodního rejstříku. Likvidátor zná přesný postup, dohlíží na procesní správnost a vydává potřebné dokumenty, jako je např. zpráva o průběhu likvidace, protokol o samotné likvidaci, ale také i zprávu likvidátora. Každý spoluvlastník s ním tak bude v intenzivním kontaktu.

Jaký je přesný postup likvidace?

Každá likvidace společnosti probíhá zpravidla v těchto krocích:

 • rozhodnutí společníků nebo soudu o zrušení společnosti
 • jmenování likvidátora
 • vstup do likvidace
 • zápis zrušení společnosti a likvidace do obchodního rejstříku
 • vyhotovení mimořádné účetní závěrky a zahajovací rozvahy, podání daňových přiznání
 • zveřejnění výzvy pro věřitele v Obchodním věstníku
 • zpeněžení majetku společnosti a uspokojení věřitelů
 • vypracování konečné zprávy a rozdělení likvidačního zůstatku
 • vyhotovení mimořádné účetní závěrky, podání daňových přiznání
 • žádost o souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku od správce daně
 • návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku
 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku = faktický konec společnosti

Jak dlouho likvidace trvá?

Z výše uvedeného je patrné, že likvidace firmy rozhodně není otázkou dnů, ani měsíců, ale mnohdy i let. Závisí na velikosti firmy a složitosti vlastnických či jiných právních vztahů. I u zcela bezproblémové firmy trvá likvidace půl až tři čtvrtě roku. Jak ale ukazují statistiky Dun & Bradstreet z minulé dekády, průměrná délka likvidace firmy od roku 2010 přesáhla 33 měsíců, tzn. trvala téměř tři roky.

„Některé likvidace se táhnou už od 90. let minulého století, v našich databázích dokonce evidujeme devět dosud neukončených likvidací společností, které do tohoto procesu vstoupily v roce 1991,“ ukázala už před lety na extrémní případy Petra Štěpánová, analytička Dun & Bradstreet.

Je nutné si uvědomit, že proces likvidace firmy je u každé firmy odlišný už jen dle toho, o jakou právní formu společnosti se jedná. Liší se v případě akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, občanského sdružení i družstva. Proces likvidace u každé z nich má svá vlastní specifika.

Pokud si nejste jistí, jak na likvidaci nebo byste ji rádi provedli bez zbytečných problémů, obraťte se na naše profesionály ze Zenronu, kteří s likvidacemi firem mají bohaté zkušenosti a zajistí vám její hladký průběh bez zbytečného nervování.

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.