Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Služby

Nadace / nadační fond

Zenron Consulting

Nadace / nadační fond

ZALOŽENÍ A SPRÁVA NADACE NEBO NADAČNÍHO FONDU

Co si představit pod pojmem nadace

Nadaci nebo nadační fond si představte jako sdružení majetku, tedy movitého, nemovitého, finančního i nehmotného, za konkrétním účelem. Je řízena správní radou a podléhá kontrole dozorčí rady nebo revizora.

Nadační fond není zřízen za účelem podnikání a používání majetku se musí řídit podmínkami stanovenými společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou. Nadaci je možné založit od jmění dosahující hodnoty půl milionu Kč. Nadačním jměním může být movitý a nemovitý majetek, cenné papíry a peněžní prostředky.

Výnosy z uvedeného jmění jsou osvobozeny od daně a nadace se může podílet na podnikání akciových společností.

Pozor na rozdíl v ČR mezi Nadací a Nadačním fondem.

Nadace jsou součástí daňového plánování každého zodpovědného držitele a správce aktiv. Velmi záleží na vhodně vybrané jurisdikci, kde můžete mít Nadaci. Nadace jsou obvykle zdaněny nulou, vše záleží na konkrétní jurisdikci. Je třeba sledovat daňový a právní rámec takové to jurisdikce.

S nadací ochráníte investice

Nadace je výborný nástroj pro správu majetku, má právní subjektivitu a majetek vložený do nadace je chráněn smlouvami o ochraně investic. S nadací oddělíte majetek od původního zakladatele, ale můžete jej spravovat.

Další zajímavou výhodou je i ochrana soukromí. Majetek vložený do nadačního fondu je oddělený od osoby vkladatele. Jako vlastník majetku je uváděna nadace, a to ve všech registrech.

Konkrétní podmínky pro správu nadace se mohou lišit, ale obecně platí, že zisky nadace nepodléhají zdanění a daňová povinnost se netýká ani převodu majetku na nadaci. Pozor však na jedno úskalí.

Jakmile vložíte majetek do nadačního jmění, je navždy majetkem nadace a nebude vrácen vkladateli ani v případě, že nadace bude zrušena.

Výhody založení nadačního fondu:

  • Osvobození od daně
  • Nadace je právní subjekt
  • Majetek je chráněný
  • Zakladatel může nadaci vést

Hledáte ochranu svého majetku, optimální nástroj ke správě svých aktiv? Založte si Nadaci a získáte právní subjektivitu nadace i vysokou ochranu vloženého majetku, který bude bezpečně oddělen od Vás a Vašich podnikatelských aktivit a dalších možných rizik!

Jak se nadace zakládá?

Založení nadace či nadačního fondu v ČR podléhá celé řadě regulací a předpisů, v nichž není snadné se zorientovat.

Se záměrem založit nadaci, nadační fond se na nás bez váhání obraťte, vypracujeme Vám konkrétní návrh a postaráme se o přípravu celého procesu, na jehož úspěšném konci bude nově vzniklá nadace či nadační fond a vy budete moci čerpat výhody z její správy.

Kdy je vhodné zakládat nadaci?

Pokud vlastníte nemovitost nebo několik nemovitostí určených k pronájmu, vlastníte autorská práva, máte příjmy z duševního vlastnictví, založením nadace získáte možnost zisku s osvobozením oddaně z příjmu.

V majetku nadace mohou být i různá umělecká díla nebo autorská práva. Nadace je vhodná při správě finančního majetku převyšujícího částku jednoho milionu korun českých.

Co vše musíte připravit pro založení nadace?

Na tyto otázky Vám rádi odpovíme a pomůžeme Vám se založením nadace a nadačního fondu i s jeho správou v budoucnosti.

Spolupráce s námi se vyplatí. Daňová úspora může dosahovat zajímavých částek. Obraťte se na nás co nejdříve! Náš profesionální tým se postará o vše potřebné.

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.